Toelichting door landschapsontwerper Edzo Bindels

25 juni 2019

 

Edzo Bindels is Partner en landschapsontwerper bij het gerenommeerde bureau West 8. West 8 heeft een lange staat van dienst in het ontwerpen van landgoederen en parken. Met zijn collega’s ontwierp hij het stedenbouwkundig plan en de groenstructuur van Landgoed Voorlei. In deze video legt hij uit hoe West 8 het echte landgoedgevoel neerzet, met respect voor de historie van de plek.

Open Dag

25 juni 2019

 

Zaterdag 9 maart j.l. vond de open dag plaats in het Veurhuis op Landgoed Voorlei, het voormalig Park Schakenbosch. Bezoekers konden zo kennisnemen van de actuele status van de plannen en in gesprek gaan met de experts. Daarnaast werden zij uitgenodigd om met een routekaart in de hand een rondwandeling over het Landgoed te maken. De routekaart toonde per deellocatie de hoofdlijnen van het plan. Op de drukbezochte open dag spraken wij met omwonenden en geïnteresseerden.
Een kleine greep uit hun reacties:

“De waterpartijen, de bomen en het behoud van het park spreken mij erg aan. Dat geldt evenzeer voor de diversiteit aan nieuwbouw.”

“Ik wil me er sterk voor maken om 1 of meer gemeenschappelijke ruimtes te creëren. Zodat de bewoners elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. En er eenvoudig gemeenschappelijke activiteiten kunnen worden georganiseerd. Misschien is een tuinpark een goed voorbeeld. Dan kan samen worden onderhouden en vormt een aantrekkelijk decor voor activiteiten.”

“Uitstekend georganiseerde open dag. Blij dat we gekomen zijn. Erg te spreken over hapjes, drankjes, informatievoorzieningen, activiteiten voor de kinderen.”

Zorgcentrum op Landgoed Voorlei

25 juni 2019

 

Stichting Cardia en Schakenbosch BV bereiden samen de komst voor van een kleinschalig verpleeghuis op Landgoed Voorlei. Dit verpleeghuis komt in de nieuwbouw achter de monumentale kerk en biedt plaats aan zo’n 48 bewoners. In de kerk wordt een eerstelijns gezondheidscentrum gevestigd met rechtstreeks toegankelijke zorg. De twee gebruikers delen een gezamenlijke entree. Met dit zorgcluster wordt invulling gegeven aan de wens om de zorgfunctie op het Landgoed voort te zetten.

Naar verwachting start de bouw in 2020. Het verpleeghuis zal dan in 2022 haar deuren openen. De kerk wordt ingericht als een multifunctionele ruimte waarin naast zorg ook ruimte is voor vieringen van Cardia en mogelijk culturele activiteiten. Onderdeel van de plannen wordt ook horeca aan de voorzijde van de kerk.

Hans Broekman (Directeur Schakenbosch BV): “Zorg zit in het DNA van deze plek. Wij zijn blij dat we met Cardia een partner hebben gevonden die hier invulling aan kan geven. Landgoed Voorlei is een plek waar mensen zich in alle leeftijdsfasen thuis moeten kunnen voelen.”

Bestemmingsplan

25 juni 2019

 

De gemeente en Schakenbosch BV werken hard aan het tot stand komen van het Ontwerp Bestemmingsplan voor Landgoed Voorlei. In dit bestemmingsplan worden de planologisch-juridische kaders voor de nieuwe ontwikkeling vastgelegd. Dit bestemmingsplan wordt naar verwachting na de zomervakantie ter visie gelegd door de gemeente. U zult hierover rond die tijd door de gemeente nader worden geïnformeerd.

De huidige bestemming van Schakenbosch is zorg. Het bestemmingsplan dateert uit 1978 en is dan ook ruim over de datum. Middels een zogenaamde Beheersverordening is het plan geconserveerd. Het nieuwe bestemmingsplan laat maximaal 325 woningen en een zorgvoorziening toe in het gebied. Verder is het Ruimtelijk Kader uit december 2017 richtinggevend.

Archeologisch onderzoek op Landgoed Voorlei

25 juni 2019

 

In de zomermaanden wordt er op Landgoed Voorlei een zogenaamd boorkernenonderzoek uitgevoerd. Zo’n 290 boringen tot ca. 3 meter diep moeten een beter inzicht opleveren in de archeologische situatie ter plaatse. Het gebied maakt deel uit van een zone waar een vergrote kans is op het vinden van archeologische resten. Een helder beeld van de archeologische situatie van het Landgoed is nodig voordat het bestemmingsplan door de gemeente kan worden vastgesteld.

Op basis van dit onderzoek wordt bepaald welk vervolgonderzoek nodig is. Een eventueel vervolgonderzoek zal in het najaar plaatsvinden in de vorm van een zogenaamd proefsleuvenonderzoek op plekken die daartoe aanleiding geven. Zo nodig informeren wij u hierover opnieuw.

Snoeiwerkzaamheden op Landgoed Voorlei

28 maart 2019

 

Vanaf maandag 25 maart is de hovenier bezig met snoeiwerkzaamheden in het park. Dit gaat ongeveer 6 tot 7 dagen duren.  Hiervoor rijden er de komende dagen grote trekkers door het park. Zij rijden de gerooide takken naar achteren. Daar worden ze tot snippers vermalen en gecomposteerd. Deze compost wordt later weer in het park gebruikt.  De hoveniers houden uiteraard zo goed mogelijk rekening met wandelaars en andere parkbezoekers. Wij vertrouwen op wederzijds begrip en voorzichtigheid.

Open dag Landgoed Voorlei 9 maart

21 februari 2019

 

Zaterdag 9 maart a.s. bent u tussen 15.00 en 17.30 uur welkom in het Veurhuis aan de Veursestraatweg 185. Deze middag kunt u op elk gewenst moment tussen 15.00 en 17.30 uur op eigen gelegenheid de actuele status van de plannen komen bekijken en in gesprek gaan met diverse betrokken experts. Daarnaast kunt u, aan de hand van een speciale routekaart die een vooruitblik geeft op de hoofdlijnen van het plan, een rondwandeling maken over het park. Speciaal voor kinderen is er gelegenheid om onder begeleiding te knutselen.

Om te kunnen anticiperen op het aantal gasten is aanmelding vooraf noodzakelijk. Graag vóór 4 maart via info@voorlei.nl o.v.v. Open dag Landgoed Voorlei. Geeft u alstublieft ook aan met hoeveel personen u gaat komen.